Sobre

Antonio Cazorla González, Arquitecte

Col.legiat al Col.legi Oficial d'arquitectes de Catalunya. Nascut el 1973 a Barcelona.

• Títol d'Arquitecte per la E.T.S. d'Arquitectura de Barcelona (U. Politècnica de Catalunya) (2.000).


• Becat Socrates-Erasmus a la Universitá degli Studi di Firenze. Florència. Itàlia (1998-99)


• Màster en estructures arquitectòniques per la Fundació Politècnica de Catalunya) (560 hores) 2004-06

• Becat Curs de Formació i gestió de Pimes a l'EOI-Escola de negocis. Finançat per la Unió Europea, el Ministeri d'Indústria i Bancaixa

• Cursos d'infografia i 3DStudio Max a l'Escola d'Arquitectura La Salle. Universitat Ramon Llull.


• Desenvolupament de més de 60 projectes propis i direccions d'obra.

• Col.laboració en diverses promocions de 220 habitatges a Sant Cugat, Ajuntament de Gelida (Barcelona) i Llars d'infants a Catalunya.

• Curs de fotografia.(18h) Fotograf Antonio Molero. maig 2009.

llegir més

La Nostra visió sobre l'arquitectura

En l'actualitat hi ha múltiples tendències en el camp de l'arquitectura davant la qual cosa la nostra actitud és buscar el nostre propi camí amb l'esperit d'assolir un llenguatge personal que doni resposta als reptes d'una construcció sostenible, racional i que emocioni .

¿Qué és l'arquitectura?

Segurament no hi ha una definició completa i tancada. Sota el meu punt de vista és l'art tècnic de projectar i construir una teranyina espaial amb la qual capturar una activitat, una mirada o un sentiment.
És la construcció poètica de l'espai per mitjà del físic, el simbòlic i el sentit comú. 


¿Projectar per a la raó? ¿Construir per als sentits?

Projectem mitjançant la raó, a partir de les nostres referències...

Però percebim la realitat per mitjà dels nostres sentits, que ens donen una visió esbiaixada de la realitat ...  ¿Com avançar cap a una arquitectura sostenible?

La correcta orientació dels edificis i els seus espais, l'ús òptim de la radiació solar tant a l'hivern com a l'estiu, juntament amb l'aprofitament de les circulacions d'aire d'altes a baixes pressions baixant 1 grau la temperatura de sensació cada 1m / s, ens proporcionen mecanismes per reduir els costos energètics.  

Inici / Sobre / Serveis / Notícies / Clients / Contacte