Notícies del sector

Conegui l'actualitat de les normatives i esdeveniments d'interès.

Conegui les novetats del marc legal de la construcció en Catalunya y Espanya  

Exposicions i publicacions sobre arquitectura

Informació sobre exposicions d'arquitectura. Us suggerim publicacions sobre obres d'arquitectura i arquitectes.  

Enllaços d'interès

* Código técnico de la edificación: http://www.codigotecnico.org

* Ministerio de la vivienda: http://www.mviv.es

* Ley orgánica de la edificación: http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/loedif.htm

* Web del catastro: www.catastro.meh.es

Darreres notícies

12.12.2009 - Nova normativa d'aïllament acústic

normativa d'aïllament acústic 

Nou Decret Habitabilitat

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el nou decret d'Habitabilitat per als habitatges a Catalunya.

27.07.2009 - ENCUENTRO INTERNACIONAL EN LA HABANA SOBRE CENTROS HISTÓRICOS

La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana convoca el VIII Encuentro Internacional sobre Intervención y Gestió de Centros Históricos, en La Habana Vieja del 1 al 3 de diciembre. Este encuentro se concibe como un espacio de reflexi�n singular y necesario para los profesionales implicados en la rehabilitaci�n responsable de centros históricos. 

27.07.2009 - Modificació del decret d'ecoeficiència

PUBLICADA LA MODIFICACIÓ DEL DECRET D'ECOEFICIÈNCIA QUE DEROGA LA NRE-AT-87 I REMET AL CTE El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 16 de juliol ha publicat el Decreto 111/2009, de modificació del Decret d'ecoeficiència. A partir de la publicació d'aquest nou decret, el Decret de ecoeficiència remet al Codi Tècnic de l'Edificació i la NRE-AT-87 queda derogada. 

Inici / Sobre / Serveis / Notícies / Clients / Contacte